Vad är en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. En funktionsnedsättning är alltså något som en person har och inte något personen är. En funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer. Som arbetsgivare är du skyldig att agera när en medarbetares funktionsnedsättning sätter ned arbetsförmågan. Det innebär att du som arbetsgivare behöver utreda arbetstagarens behov av stöd- och anpassningsåtgärder. 

Mer information

På DO:s webbplats definieras funktionsnedsättning