Var kan jag hitta information om mina skyldigheter som arbetsgivare för medarbetare som har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan?

De lagar som styr arbetsgivarens skyldigheter vid medarbetares funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan är diskrimineringslagen (2008:567), arbetsmiljölagen (1977:1160) med tillhörande föreskrifter, socialförsäkringsbalken (2010:110), lag (1982:80) om anställningsskydd samt Arbetsdomstolens praxis.

De myndigheter som arbetar med frågor om funktionsnedsättning som medför nedsättning av arbetsförmågan är bland andra ArbetsmiljöverketDiskrimineringsombudsmannen och Försäkringskassan.