När börjar min skyldighet som arbetsgivare att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för en medarbetare med funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan?

Din skyldighet att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder startar när du som arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare har en funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan. Du behöver inledningsvis ha en dialog med arbetstagaren om hur funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan. Oavsett när funktionsnedsättningen uppstår eller om en befintlig funktionsnedsättning förvärras så gäller skyldigheten att anpassa från det att du har kännedom om den. Skyldighet att anpassa kan även bli aktuell om verksamheten förändras, exempelvis ny organisation, nytt arbetssätt, nya lokaler eller liknande som inte är direkt knutna till arbetstagaren med funktionsnedsättning, men som gör att tidigare anpassningar behöver justeras.