Hur vet jag som arbetsgivare vilka stöd- och anpassningsåtgärder som är lämpliga för en medarbetare med en funktionsnedsättning?

Du behöver som arbetsgivare ha en dialog med arbetstagaren om hur funktionsnedsättningen påverkar hens arbetsförmåga och tillsammans utreda om det finns stöd- och anpassningsåtgärder som kan eliminera eller i tillräcklig mån reducera konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Du kan vid behov söka råd och kunskap hos aktörer med expertkunskaper som till exempel företagshälsovården, myndigheter eller intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar.