Vad måste jag som arbetsgivare göra om en medarbetares funktionsnedsättning förändras eller det tillkommer en ny funktionsnedsättning som påverkar arbetet?

Om en medarbetares funktionsnedsättning förändras eller det tillkommer en ny funktionsnedsättning som påverkar arbetet är du som arbetsgivare skyldig att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder som gör att arbetstagaren kommer i en jämförbar situation med andra som inte har funktionsnedsättningen.