Vad gäller för arbetsgivare som har färre än 50 anställda?

Arbetsgivare med färre än 50 anställda har ingen skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler men lagens skydd mot repressalier och liknande gäller även rapporterande personer i verksamheter med färre än 50 anställda, till exempel om en anställd rapporterar direkt till en chef.