Gäller skyddet om visselblåsaren bryter mot tystnadsplikt vid rapportering?

Den rapporterande personen får inte hållas ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt om denne haft skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig, för att kunna slå larm om ett missförhållande.

Den som rapporterar får däremot inte bryta mot så kallad kvalificerad tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller bryta mot tystnadsplikt enligt lagen om försvarsuppfinningar. Den rapporterande personen får inte heller lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Om personen som rapporterar genom inhämtande av information gör sig skyldig till brott gäller inte någon ansvarsfrihet.