Finns krav angående dokumentation av kanaler och förfaranden?

Arbetsgivaren ska skriftligen dokumentera sina interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.