Vilka medarbetare omfattas av en verksamhetsövergång?

Huvudregeln är att de arbetstagare som tillhör den ekonomiska eller organisatoriska enhet som träffas av verksamhetsövergången följer med över om arbetstagaren inte mottsätter sig övergången. För att 6 b § lag om anställningsskydd (LAS) ska vara tillämplig krävs att det har skett ett arbetsgivarbyte. Eftersom myndighetschefer inte omfattas av bestämmelserna i 6 b § LAS har de ingen rätt att följa med över till den mottagande myndigheten. Genom förflyttning kan dock en myndighetschef som huvudregel skiljas från sitt chefskap i förtid samtidigt som denne erhåller en annan anställning.

Det är regeringen som prövar frågan om förflyttning av en myndighetschef och som fattar beslutet. Fullmaktshavare och innehavare av anställningsformen konstitutorial följer med om de inte motsätter sig flytt, fullmakten och konstitutorialet följer då också med. Om någon med fullmakt eller konstitutorial avböjer att följa med kan denne dock inte sägas upp.