Vilka beslut ska MBL-förhandlas i samband med verksamhetsövergång?

Arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet enligt 11 § lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) vid viktigare förändring av verksamhet. Förhandlingsskyldigheten gäller även med arbetstagarorganisation som arbetsgivaren inte har kollektivavtal med (13 § MBL).

Mer information

Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL [Riksdagen, Svensk författningssamling]