Vad händer om en arbetstagare tackar nej till att följa med till den nya arbetsgivaren?

Om arbetstagaren väljer att stanna kvar hos överlåtaren finns, i en övertalighetssituation, risk för uppsägning på grund av arbetsbrist om denne inte kan omplaceras. Har arbetstagaren tackat nej till ett erbjudande att följa med till arbete på samma ort och en övertalighetssituation uppstår, turordnas berörd personal i egna kretsar på myndigheten och de arbetstagare som behöver sägas upp omfattas inte av Avtal om omställning.

I de fall verksamhetsövergången i stället sker till en arbetsgivare på en annan ort, hanteras övertaligheten hos överlåtaren på sedvanligt sätt.