Vad gäller för vikarier i en verksamhetsövergång?

Om den arbetstagare som vikarien ersätter följer med till den nya arbetsgivaren i verksamhetsövergången följer vikariens anställning med, med de rättigheter och skyldigheter som gäller för den aktuella anställningen. Anställningsformen förblir densamma.