Kan man ha verksamhetsövergång och omlokalisering samtidigt?

Ja, men lokaliseringen kan även påverka frågan om huruvida det är en övergång av verksamhet eller inte. Det är den mottagande myndigheten som efter vederbörliga MBL-förhandlingar beslutar var viss verksamhet ska bedrivas. Den mottagande myndigheten kan således besluta att driva verksamheten vidare på annan ort. Om så, kommer förfrågan till de anställda att formuleras som ett erbjudande att följa med, men till en ny ort.

När en mottagande myndighet tillfrågar de anställda om verksamhetsövergången är information om var anställningen kommer att placeras av central betydelse för att arbetstagarna ska kunna ta ställning till frågan.