Vilka anställda i staten omfattas av den allmänna tjänsteplikten?

Det är anställda vid en myndighet som regeringen, vid höjd beredskap, beslutat ska omfattas av den allmänna tjänsteplikten och som omfattas av totalförsvarsplikten.