Vad är skillnaden mellan att vara krigsplacerad med stöd av anställningsavtalet och att skyldig att tjänstgöra med allmän tjänsteplikt?

Att myndigheten har krigsplacerat någon är endast en planeringsåtgärd. Skyldigheten att tjänstgöra vid höjd beredskap är ett separat beslut och regleras i lagen om totalförsvarsplikt.