När är det höjd beredskap?

Höjd beredskap är uppdelad i skärpt och högsta beredskap. Är Sverige i krig är det högsta beredskap. Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap.