Kan arbetstagare som inte krigsplacerats ändå vara skyldig att kvarstå i sin anställning när det råder allmän tjänsteplikt inom verksamhetsområdet?

 Ja, om det finns ett beslut att arbetstagaren omfattas av den allmänna tjänste-plikten vid myndigheten.