Innebär krigsplacering med stöd av anställningsavtalet att den anställde måste säkerhetsprövas?

Nej, krigsplaceringen medför i sig inget krav på säkerhetsprövning.