När vi krigsplacerar våra anställda, ska det förhandlas med facket?

Arbetsgivarens beslut om krigsplacering är en sådan fråga som typiskt sett förhandlas enligt MBL eller samverkansavtal.