Om en arbetstagare, som är krigsplacerad med stöd av anställningsavtalet, säger upp sin anställning under "fredstid", upphör då krigsplaceringen?

Ja.