Kan arbetsgivaren krigsplacera en arbetstagare med stöd av anställningsavtalet utan att fråga arbetstagaren?

Ja. Arbetstagaren ska dock få ett skriftligt beslut om sin krigsplacering.