Kan arbetstagaren säga upp sig vid höjd beredskap?

Den arbetstagare som omfattas av den allmänna tjänsteplikten kan inte säga upp sig från sin anställning.