Om det blir höjd beredskap har arbetsgivaren då någon skyldighet att hjälpa arbetstagare som krigsplacerats med stöd av anställningsavtalet, att ta sig till inställelseplatsen?

Nej.