Om arbetstagare motsätter sig att bli krigsplacerad, är det i så fall grund för uppsägning?

Myndigheten krigsplacerar oavsett om arbetstagaren medger det eller inte. Att arbetstagaren uppger att de motsätter sig krigsplacering torde inte i sig utgöra en grund för uppsägning.