Vilka arbetsrättsliga regler gäller vid höjd beredskap?

Om det råder högsta beredskap i hela landet gäller den arbetsrättsliga beredskapslagen och det centrala kollektivavtalet "Avtal om arbetstid m.m. under krigs- och beredskapstillstånd (AKB)".