Vilka arbetsrättsliga regler gäller om det inte är högsta beredskap i hela landet?

Då gäller de vanliga arbetsrättsliga reglerna om inte regeringen beslutar att den arbetsrättsliga beredskapslagen ska gälla. I så fall gäller även "Avtal om arbetstid m.m. under krigs- och beredskapstillstånd (AKB)".