Behöver anställningen omregleras när arbetsgivaren krigsplacerar en arbetstagare med stöd av anställningsavtalet?

Nej.