Hur vet arbetstagaren på den statliga myndigheten att hen omfattas av den allmänna tjänsteplikten?

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

  1. Det ska råda höjd beredskap.
  2. Regeringen ska ha föreskrivit allmän tjänsteplikt vid den aktuella myndigheten.
  3. Myndigheten beslutar därefter vilka arbetstagare som ska omfattas av den allmänna tjänsteplikten.