Vad innebär den allmänna tjänsteplikten för arbetstagaren?

Det innebär att arbetstagaren ska kvarstå i sin anställning och att arbetstagaren inte kan säga upp sig.