När finns tidsanvändningsstatistik tillgänglig?

Underlagsfilen tas fram och lämnas in till Arbetsgivarverket efter det att januaris lönekörning är gjord och innehållet avser hela föregående kalenderår. Inlämningen görs via Arbetsgivarverkets webbaserade system för inlämning och granskning av statistik.

När statistikunderlaget är inlämnat, vanligtvis runt den 25:e januari, kan de medlemmar som så önskar logga in i systemet och hämta uppgifter till årsredovisningen avseende sjukfrånvaro med mera för sin myndighet.

Under mars månad återrapporteras statistik till de medlemmar som ingår i underlaget i excel-tabeller som innehåller myndighetsspecifik information samt referensdata i form av olika deltagartotaler. Materialet skickas med e-post till respektive myndighets medlemsföreträdare.