Vad gäller om semester inte har kunnat läggas ut på grund av sjukdom?

Om semester på grund av arbetstagarens sjukdom inte har kunnat läggas ut under året omvandlas semestern till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 30 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar, se 5 kap. 15 § villkorsavtalen.

Mer information

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Semesterlagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Om semester (se kapitel 7 Semesterlön för semester som inte har kunnat läggas ut)