En arbetstagare har en sjukdom som gör att hen inte kan jobba med sina fysiskt tunga arbetsuppgifter. Hen har därför blivit helt sjukskriven under två veckor. Men det finns andra arbetsuppgifter som arbetsgivaren skulle kunna låta hen utföra tillfälligt. Måste arbetsgivaren ändå godta sjukskrivningen?

För att en arbetstagare ska ha rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom och ha rätt till sjuklön räcker det inte att hen har en sjukdom. Sjukdomen måste även sätta ner arbetstagarens arbetsförmåga. Det är du som arbetsgivaren som ska bedöma om villkoren för rätt att vara frånvarande från arbetet och rätt till sjuklön är uppfyllda.

En sjukdom kan påverka arbetsförmågan i vissa arbetsuppgifter, samtidigt som det går bra att utföra andra arbetsuppgifter trots sjukdomen. Om arbetsgivaren kan erbjuda andra tillfälliga arbetsuppgifter som arbetstagaren klarar av så har denne inte rätt att vara frånvarande och har inte heller rätt till sjuklön.

Mer information

Sjuklönelagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 3, "Sjuklön")