En arbetstagare har det jobbigt privat och vill därför vara sjukskriven. Har arbetstagaren rätt till det?

För att en arbetstagare ska ha rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom samt ha rätt till sjuklön och därefter sjukpenning måste arbetsförmågan vara nedsatt på grund av sjukdom.

Om det finns andra skäl till att hen inte kan arbeta, till exempel en svår social eller privat situation eller en konflikt på arbetsplatsen har hen alltså inte rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Däremot kan det vara så att en sådan situation kan leda till att personen blir sjuk och att arbetsförmågan sätts ner, och då kan hen ha rätt att vara sjukskriven.

Alla onormala fysiska eller psykiska tillstånd som inte hör ihop med den normala livsprocessen kan betecknas som sjukdom.

Sorg, stress och trötthet är en del av livet. Men uttalade sorgetillstånd, stress- och trötthetstillstånd kan räknas som sjukdom och innebära att arbetsförmågan sätts ner.

Mer information

Sjuklönelagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 3, "Sjuklön")