Vad innebär ”utan dröjsmål”?

Det betyder skyndsamt. Det ska inte i onödan gå tid innan du påbörjar en utredning.