Arbetstagaren blir sjuk och bryter sin semester. Hen önskar att fortsätta sin semester efter sjukskrivningen. Är arbetsgivaren tvungen att godkänna den förläggningen?

Arbetsgivarverkets uppfattning är att arbetstagaren inte har rätt att få den återstående semestern under huvudsemesterperioden förutsatt att arbetsgivaren gjort rätt innan, det vill säga har lagt ut fyra sammanhängande veckor och att det förhandlats/samverkats innan.