Kan en VASA-anställd anmäla företrädesrätt till återanställning?

Nej, en VASA-anställning är en kollektivavtalad visstidsanställning som inte ger rätt till  företrädesrätt till återanställning.