Hur många semesterdagar har en VASA-anställd rätt till?

En arbetstagare som omfattas av VASA har rätt till 28 semesterdagar för helt kalenderår.