Hur länge kan en person vara anställd på VASA?

Den maximala tiden för anställning hos en och samma arbetsgivare utifrån VASA är högst 24 månader.