Behöver vi anslå ett beslut om en VASA-anställning?

Ja, beslut om anställningen ska anslås på myndighetens anslagstavla (7 § anställningsförordningen).