Vi har en arbetstagare vars anställning enligt 2008-års avtal löper ut den 15 september 2022. Arbetstagaren har varit sjuk under sin anställningsperiod. Vi bedömer att en förlängning är nödvändig för arbetstagarens meritering. Med stöd av vilket avtal kan denna förlängning göras?

Förlängningen sker med stöd av 2008 års avtal. Det även fast 2022 års avtal har trätt i kraft. Se vidare i förhandlingsprotokoll 2022-02-03. Villkoren i 2008 års avtal gäller under hela anställningsperioden.