Hur ska arbetsgivaren veta vilka arbetstagare som ska vara i vilken turordningskrets?

Kretsen eller kretsarna ska bestämmas med hänsyn till de arbetsuppgifter som arbetsbristen avser. Varje krets ska omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. Se 7.4.5 Anställningsskydd samt 3 § avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S).

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S)