Hur ska arbetsgivaren omplacera i samband med arbetsbrist och omorganisation?

Statliga myndigheter ska, inför uppsägningshot, i första hand omplacera arbetstagare till de lediga befattningar som finns hos arbetsgivaren i enlighet med 7 § 2 st. lag om anställningsskydd (LAS). Det står arbetsgivaren fritt att erbjuda de lediga anställningarna utifrån verksamhetens behov.

Först när de lediga befattningarna är tillsatta och det alltjämt finns fler arbetstagare än arbetstillfällen ska 3 § TurA-S och 22 § 4 st. LAS tillämpas, det vill säga omplacering inom ramen för turordningskretsen.

Mer information

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Avtal om turordning för arbetstagare hos staten, TurA-S