Vem ska lämna in lönestatistik och vad ska den innehålla?

Samtliga av Arbetsgivarverkets medlemmar ska lämna in statistik, förutom de som har undantag i Arbetsgivarverkets stadgar. Filen ska se ut enligt angivna instruktioner.

Statistiken lämnas in via Arbetsgivarverkets insamlingsverktyg på webben.

Mer information

Inlämning och granskning av lönestatistik