När finns lönestatistiken tillgänglig?

Lönestatistiken samlas in två gånger per år, mars och september. Lönestatistik baserad på BESTA publiceras på Arbetsgivarverkets medlemssida i månadsskiftena maj/juni respektive november/december.