Kan man få tillgång till lönestatistik avseende chefer enligt BESTA?

Ja, från och med insamlingen av lönestatistik avseende september 2019 har chefer en ny klassificering i BESTA vilket innebär att Arbetsgivarverket publicerar statistik även för chefer. Se Nivåbeskrivningar (arbetsgivarverket.se) för mer information.