Hur får jag tillgång till Arbetsgivarverkets lönestatistik?

Lönestatistik baserad på BESTA finns tillgänglig på Arbetsgivarverkets medlemssida. Statistiken gäller för staten totalt och är uppdelad på regioner samt per tre åldersgrupper för varje BESTA. Behöver du annan skärning av lönestatistiken kan du beställa skräddarsydd statistik som debiteras enligt gängse taxa. Samtliga medlemsföreträdare har inloggning till de låsta sidorna där lönestatistiken finns. Finns det fler i organisationen som behöver komma åt lönestatistiken så samordnas detta av medlemsföreträdaren som sedan kontaktar Arbetsgivarverkets webbredaktion. För de som har Analyskraft finns lönestatistiken även i det verktyget.