Frågor och svar om lönestatistik

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Lönestatistik

Öppna alla

Samtliga av Arbetsgivarverkets medlemmar ska lämna in statistik, förutom de som har undantag i Arbetsgivarverkets stadgar. Filen ska se ut enligt angivna instruktioner.

Statistiken lämnas in via Arbetsgivarverkets insamlingsverktyg på webben.

Mer information

Inlämning och granskning av lönestatistik

För att analysen av statistiken ska bli korrekt behövs kompletterande information som inte finns tillgänglig i filerna från lönesystemen. Dessa uppgifter tas in via kompletterande frågor som ska besvaras i Arbetsgivarverkets insamlingsverktyg. Detta görs i samband med insamling av lönestatistik.

Mer information

Inlämning och granskning av lönestatistik

Lönestatistik baserad på BESTA finns tillgänglig på Arbetsgivarverkets medlemssida. Statistiken gäller för staten totalt och är uppdelad på regioner samt per tre åldersgrupper för varje BESTA. Behöver du annan skärning av lönestatistiken kan du beställa skräddarsydd statistik som debiteras enligt gängse taxa. Samtliga medlemsföreträdare har inloggning till de låsta sidorna där lönestatistiken finns. Finns det fler i organisationen som behöver komma åt lönestatistiken så samordnas detta av medlemsföreträdaren som sedan kontaktar Arbetsgivarverkets webbredaktion. För de som har Analyskraft finns lönestatistiken även i det verktyget.

 

Lönestatistiken samlas in två gånger per år, mars och september. Lönestatistik baserad på BESTA publiceras på Arbetsgivarverkets medlemssida i månadsskiftena maj/juni respektive november/december.

Myndigheter direkt under regeringen får återrapporteringen efter Arbetsgivarverkets styrelse under februari månad. Rapporten skickas per post.

Arbetsgivarverket kan hjälpa till med att ta fram skräddarsydd statistik, som kan debiteras enligt gängse taxa. Däremot lämnar vi inte ut statistik för enskilda medlemmar om inte dessa har gett sitt tillstånd.

Ja, från och med insamlingen av lönestatistik avseende september 2019 har chefer en ny klassificering i BESTA vilket innebär att Arbetsgivarverket publicerar statistik även för chefer. Se Nivåbeskrivningar (arbetsgivarverket.se) för mer information.

Arbetsgivarverket ger årligen ut en rapport om löneutvecklingen i staten.

Arbetsgivarverket använder lönestatistik från september varje år för att mäta löneutvecklingen och uppgifterna publiceras sedan i mars året efter. Presentation och diskussion om löneutvecklingen sker i Arbetsgivarverkets styrelse och i medlemsråd och sektorer. Denna diskussion är viktig att hålla levande då staten inte ska vara löneledande, det vill säga inte ha en större löneutveckling än de andra sektorerna på den svenska arbetsmarknaden.

 

Kollektiv löneutveckling mäter löneutvecklingen för samtliga individer vid två tidpunkter.

Löneutvecklingen för identiska individer mäter löneutvecklingen för de individer som ingår vid båda mättillfällena.

Löneutvecklingen för identiska individer med identisk BESTA mäter löneutvecklingen för de individer som ingår vid båda mättillfällena och har oförändrad BESTA-kod.

 

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden