Hur tas underlag till Analyskraft fram?

Det finns två typer av data som kan läsas in i Analyskraft, dels register som är den egna verksamhetens löner och dels medlemsanpassad jämförelsestatistik.

Register måste varje verksamhet ta fram på egen hand och filen måste vara strukturerad enligt mall, mer info finns här.

Statistiktabeller för staten totalt och uppdelat på regioner finns redan i verktyget då de läses in av Arbetsgivarverket.

Mer information

Analyskraft