Varför behöver en arbetsgivare bra information på en arbetstagares läkarintyg?

Med stöd av ett läkarintyg ska arbetsgivaren kunna ta ställning till om

  • arbetstagaren har rätt till sjuklön de första 14 dagarna i ett sjukfall
  • arbetstagaren har rätt att vara frånvarande från arbetet
  • arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder är aktuella.

Det krävs att arbetstagaren visar ett läkarintyg som kan styrka att arbetsförmågan är helt eller delvis nedsatt på grund av sjukdom. Detta gäller både för rätt till sjuklön och för rätt att vara borta från arbetet vid sjukdom (lovlig frånvaro) både under sjuklöneperioden (som regel från och med dag 8 men i vissa fall tidigare) och efter sjuklöneperioden.

Mer information

Sjuklönelagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Affärsverksavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)