En arbetstagare har lämnat in ett läkarintyg där alla uppgifter som behövs finns med, men där det saknas information om vilka arbetsuppgifter som läkaren har sjukskrivit i förhållande till. Arbetsgivaren är osäker på om läkaren verkligen känner till vilka arbetsuppgifter personen har och vad dessa innebär. Utifrån de aktivitetsbegränsningar som läkaren har beskrivit tror arbetsgivaren att individen skulle kunna klara att arbeta åtminstone på deltid. Vad ska arbetsgivaren göra?

Arbetsdomstolen har uttalat att något som har stor betydelse för att värdera en läkares bedömning av en arbetstagares arbetsförmåga är vilken uppfattning om arbetstagarens arbetsuppgifter som läkaren haft (AD 2014 nr 82).

Det är mycket viktigt att en läkare känner till vilka arbetsuppgifter en arbetstagare har så att läkaren gör sin bedömning av arbetsförmågan i förhållande till rätt arbetsuppgifter. Ha gärna en dialog med arbetstagaren för att efterhöra hur samtalet med läkaren har varit och hur arbetstagaren tänker kring vilka arbetsuppgifter hen kan utföra och inte. Vid fortsatt osäkerhet om vad arbetstagaren bedöms kunna klara och inte, be arbetstagaren att kontakta sin läkare för att få läkarintyget kompletterat med korrekta arbetsuppgifter och en bedömning utifrån dem.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering (se kapitel 6 ”Läkarintyg”)